Rempol Spółka Komandytowo-Akcyjna
Józefa Rymera 4, 44-270 Rybnik
NIP:
Wysokość kapitału zakładowego:
Sąd: , numer rejestru: